Program Univerzální válečník jsem vytvořil jako důsledek stavu posledních měsíců, kdy jsem obdržel řadu CV od „bojovníků“, která nesla znaky smyšlených příběhů, nebo opisování životů někoho jiného. Uvědomil jsem si, že přestože se v bezpečnostní oblasti pohybuji 25 let, je velmi složité ověřit pravost uváděných údajů. Na to nemám chuť, sílu ani čas. Univerzální válečník prověří vše a to nejen pro moji společnost, ale pro všechny, kteří potřebují kvalitní lidi pro bezpečnost a nechtějí se spoléhat pouze na údaje z životopisů. Garantuji, že kurzem Univerzální válečník nemůže projít žádný lempl či psychicky narušený člověk. Odpad z kurzu je velký, výkon monitoruje řada zkušených odborníků. Neexistuje v žádném případě úleva nebo přivření oka. Tyto žádosti mají u mne opačný efekt. Zvládneš nebo nezvládneš. Nic mezi tím..     (Miroslav Pasterčík)


dva odznaky

„Nevzdám se! Nikdy!

96 hodin jsem plnil úkoly pod nepřetržitým psychickým a fyzickým tlakem, s minimem spánku a jídla.

Absolvoval jsem nejtvrdší kurz v Evropě a prokázal jsem svoji odolnost, odhodlanost a připravenost k boji.

Jsem Univerzální válečník.“