Historicky první kurz podobného formátu jsme realizovali v roce 2004 pro skupinu ochránců, kterého se účastnil i redaktor tehdy populárního časopisu Maxim. Na základě potřeb ověřování si informací uváděných v CV a skutečných kvalit pracovníků ochrany do zahraničních misí jsme od roku 2015 v modernizované formě pořádali 1-2x v roce kurz Warrior 96  (dříve Univerzální válečník). I když hlavní důvod realizace kurzu pominul, vydobyl si již značný respekt nejen v České republice takže v jeho pořádání pokrčujeme. Nejdeme cestou klasické komerce, kde byl význam slova certifikát zcela zdiskreditován na úroveň toaletního papíru, protože „certifikáty“ jsou běžně vydávány za samotnou účast v kurzu. To vám o kvalitách jeho držitele moc nepoví. Proto není samozřejmostí, že kurz Warrior 96 dokončí všichni účastníci, ale jen skuteční chlapi se srdcem bojovníka. Vydaný certifikát má tak skutečnou hodnotu a respekt, protože pro jeho získání si jeho držitel musel sáhnout na dno svých sil. Jedná se o jediný kurz pořádaný Anti Terror Academy, který není určen pouze pro ozbrojené složky.

     Chcete-li zjistit kde máte své hranice, co vaše tělo a mysl zvládne, jak reagujete a plníte úkoly pod fyzickým a psychickým tlakem, je to kurz právě pro Vás.

 


dva odznaky

„Nevzdám se! Nikdy!

96 hodin jsem plnil úkoly pod nepřetržitým psychickým a fyzickým tlakem, s minimem spánku a jídla.

Absolvoval jsem nejtvrdší kurz v Evropě a prokázal jsem svoji odolnost, odhodlanost a připravenost k boji.

Jsem Warrior“