Kurz Univerzální válečník je nejnáročnější z civilních kurzů v Evropě pro širokou veřejnost, připravený výhradně profesionály ze speciálních jednotek. Univerzální válečník je mimořádný program, který nemá v České republice obdobu. Jedná se o 96 hodin mimořádně tvrdého nasazení, během kterých je účastník vystaven enormnímu fyzickému i psychickému tlaku a je prověřen z celé řady speciálních dovedností. Kurz je veden špičkových týmem, složeným z profesionálů ze speciálních jednotek, lékařů a psychologů. Vše je pod stálou kontrolou a uzpůsobeno tak, aby účastník neustále balancoval na samé hraně svých možností.

Cílem kurzu není Vás zničit, ale poznat sebe sama v kritických a stresových situacích. Není výjimkou, že na první pohled  fyzicky skvěle připravený borec po pár hodinách intenzivního psychického vypětí kurz vzdá a naopak nevýrazný jedinec překvapí sám sebe i široké okolí a díky dokonalé psychické rovnováze a buldočí vůli kurz dokončí, ačkoliv by na něj při začátku kurzu nikdo nevsadil ani zlámanou grešli. Každý kurz je jedinečný a jeho program je vždy mírně odlišný tak, aby nebylo možné dopředu všechny jeho aspekty očekávat, jediné co zůstává, je stejná úroveň fyzické a mentální námahy.

Základním předpokladem pro úspěšné dokončení kurzu je dobrá fyzická připravenost, mentální odolnost, schopnost fungovat individuálně i jako člen týmu a umění přizpůsobit se nejrůznějším z rovnováhy vyvádějícím situacím, které byste v běžném životě málokdy měli šanci vyzkoušet. Devizou je praxe se střelnými zbraněmi, dobré plavecké schopnosti, absence fobie z hloubek, výšek i stísněných prostor.

Úspěšný absolvent získá certifikát, který pro případného budoucího zaměstnavatele zaručuje, že se jedná o skutečného bojovníka, profesionála, a mentálně i fyzicky odolného člověka, který je prověřen tím nejdrsnějším možným způsobem. V neposlední řadě je kurz určen pro samotné bojovníky, kteří takto poznají, jací jsou za hranou svých možností, kam by nikdy neměli možnost sami pohlédnout.

Pravidla kurzu Univerzální válečník:

  • Agresivita, konflikty, či napadení mezi účastníky kurzu se rovná vyloučení z kurzu bez náhrad.
  • Napadení instruktora, nebo jiné osoby ze stálého stavu se rovná vyloučení z kurzu bez náhrad.
  • Nesplnění některého z úkolů v rámci kurzu se rovná vyloučení z kurzu.
  • Pokud se účastník kurzu zraní během prvních 24 hodin a nebude moci dále pokračovat, může 1x bezplatně opakovat kurz v některém z dalších termínů.
  • Z úspěšných absolventů každého kurzu může být instruktory vybrán nejlepší z nich, který kromě bronzového odznaku získá také oficiální nůž „A“. Toto ocenění není nárokové.