Kurz Warrior 96 je nejnáročnější z civilních kurzů v Evropě pro širokou veřejnost, který vytvořila Anti Terror Academy. Jedná se mimořádný program, který najde analogii pouze v systému výběru příslušníků speciálních jednotek. 96 hodin mimořádně tvrdého nasazení, během kterých je účastník vystaven enormnímu fyzickému i psychickému tlaku a je prověřen z celé řady speciálních dovedností. Kurz je veden špičkových týmem, složeným z profesionálů ze speciálních jednotek, lékařů a psychologů. Vše je pod stálou kontrolou a uzpůsobeno tak, aby účastník neustále balancoval na samé hraně svých možností.

Důvody proč absolvovat tento kurz?

  • ověření si osobních fyzických a psychických limitů
  • prověření připravenosti před nástupem do výběrového řízení k zásahovým jednotkám PČR, URN a armádních SF apod.
  • získání možnosti dalšího profesionálního vzdělávání – zdarma
  • získání členství ve VIP střeleckém klubu SSK ATAC
  • získání členství v klubu absolventů kurzu Warriror 96  (výcvik, soutěže, setkání, společné akce)
  • prioritní pracovní oslovení v případě kontraktu mateřské společnosti

Pravidla kurzu Warrior 96:

  • Agresivita, konflikty, či napadení mezi účastníky kurzu se rovná vyloučení z kurzu bez náhrad.
  • Napadení instruktora, nebo jiné osoby ze stálého stavu se rovná vyloučení z kurzu bez náhrad.
  • Nesplnění některého z úkolů v rámci kurzu se rovná vyloučení z kurzu bez náhrad.
  • Pokud se účastník kurzu zraní během prvních 24 hodin a nebude moci dále pokračovat, může 1x bezplatně opakovat kurz v některém z dalších termínů.