Pravidla odznaku Univerzální válečník:

  • každý absolvent kurzu, který úspěšně dokončí kurz UV, dostane bronzový odznak 
  • nejlepší absolvent každého kurzu UV (bude-li nějaký vyhodnocen instruktory), získá bronzový odznak a navíc nůž A 
  • nejlepší absolvent ze všech kurzů UV v kalendářním roce získá zlatý odznak 

Pravidla certifikátu Univerzální válečník:

  • Spáchání úmyslného trestného činu, angažovanost v nezákonných organizacích a radikálních hnutí se rovná odejmutí certifikátu.
  • Absolvent kurzu má právo nosit odznak a další insignie, které získal v rámci programu Univerzální válečník
  • 2x v roce bude pořádán odborný kurz pro absolventy UV zdarma. Zpoplatněna bude pouze strava a ubytování.
  • Platnost certifikátu je stanovena na 1 rok. Prolongace je zajištěna účastí na odborných kurzech pro Válečníky.
  • Válečník, který se během platnosti certifikátu nezúčastní každý kalendářní rok alespoň jednoho ze dvou kurzů, ztrácí možnost prolongace a jeho číslo certifikátu zde bude uvedeno jako neplatné. Nemůžeme držet garanci nad člověkem, kterého nevidíme.
  • Válečník, který se bude aktivně zapojovat do pořádání kurzů, bude navštěvovat odborné kurzy apod. bude  po 2 letech oceněn vyznamenáním za věrnost.

Jméno absolventaDatum kurzuKurz dokončil (ano/ne)Platný certifikát (ano/ne)Číslo certifikátuNárodnost
P.S.červen 2015AnoNeUV01072015
M.P.červen 2015AnoAnoUV02072015
J.B.červen 2015AnoNeUV03072015
S.K.červen 2015AnoAnoUV04072015
J.L.červen 2015AnoAnoUV05072015
A.Š.říjen 2015AnoAnoUV06102015ikona vlajka
R.M.říjen 2015AnoAnoUV07102015
T.K.říjen 2015AnoAnoUV08102015
M.V.říjen 2015NeNe
D.Š.říjen 2015NeNe
T.D.říjen 2015NeNe
M.H.říjen 2015NeNe
J.G..červenec 2016AnoAnoUV09062016
D.S.červenec 2016NeNe
P.T.červenec 2016AnoAnoUV10062016
D.H.červenec 2016NeNeikona vlajka
M.K.červenec 2016AnoAnoUV11062016
M.H.červenec 2016AnoAnoUV12062016
J.K.červenec 2016NeNe
M.H.duben 2017AnoAnoUV13042017
M.B.duben 2017AnoAnoUV14042017
Y.T.duben 2017AnoAnoUV15042017
R.H.duben 2017NeNeikona vlajka
F.H.duben 2017Ne Neikona vlajka
F.T.duben 2017NeNe
S.B.září 2017AnoAnoUV16092017
P.Š.září 2017AnoAnoUV18092017
P.P.září 2017AnoAnoUV17092017
L.K.září 2017NeNe
H.U.září 2017NeNe
H.U.duben 2018AnoAnoUV18042018
M.S.duben 2018AnoAnoUV17042018
F.T.duben 2018AnoAnoUV16042018
P.Š.duben 2018NeNe
R.H.duben 2018NeNeikona vlajka
I.M.duben 2018NeNeikona vlajka
F.H.duben 2018NeNeikona vlajka
B.N.duben 2019AnoAnoUV22042019
E.P.duben 2019AnoAnoUV23042019
T.D.duben 2019AnoAnoUV24042019
L.M.duben 2019AnoAnoUV25042019
A.Z.duben 2019NeNe
G.S.duben 2019NeNe
D.H.duben 2019NeNe
P.V.duben 2019NeNe