Profil absolventa kurzu Warriror 96:

     Absolvent kurzu Warrior 96  je bojovník, který ověřil své schopnosti a dovednosti tím nejdrsnějším způsobem. Člověk, který projevil schopnosti samostatného uvažování a rozhodování pod obrovským psychickým a fyzickým tlakem. Člověk, který disponuje řadou dovedností, jako je fyzická zdatnost a obratnost na vysoké úrovni, střelba pod stresem, bojové plavání, práce ve výškách, medik, týmové myšlení. Warrior je ale především člověk, který si věří, a vy můžete věřit v jeho schopnosti.

Po ukončení kurzu Warrior 96 získám:

• bronzový odznak, triko a certifikát
• nejlepší absolvent každého kurzu Warrior 96 (bude-li vyhodnocen instruktory), získá nůž „A“
• průkaz člena VIP střeleckého klubu SSK ATAC

A řídím se pravidly pro udržení certifikátu Warrior 96:

  • Spáchání úmyslného trestného činu, angažovanost v nezákonných organizacích a radikálních hnutí se rovná odejmutí certifikátu.
  • 2x v roce bude pořádán odborný kurz pro absolventy Warrior 96 zdarma. Zpoplatněna bude pouze strava a ubytování.
  • Platnost certifikátu je stanovena na 1 rok. Prolongace je zajištěna účastí na odborných kurzech pro Warriors.
  • Warrior, který se během platnosti certifikátu nezúčastní každý kalendářní rok alespoň jednoho ze dvou kurzů, ztrácí možnost prolongace a jeho číslo certifikátu zde bude uvedeno jako neplatné. Nemůžeme držet garanci nad člověkem, kterého nevidíme.
  • Úspěšný absolvent kurzu se automaticky stává členem SSK ATAC a může využívat klubovou střelnici k osobnímu rozvoji.
  • Absolvent kurzu má právo nosit odznak a další insignie, které získal v rámci programu Warrior 96 (dříve Univerzální válečník¨)

Jméno absolventaDatum kurzuKurz dokončil (ano/ne)Platný certifikát (ano/ne)Číslo certifikátuNárodnost
P.S.červen 2015AnoNeUV01072015
M.P.červen 2015AnoAnoUV02072015
J.B.červen 2015AnoNeUV03072015
S.K.červen 2015AnoAnoUV04072015
J.L.červen 2015AnoAnoUV05072015
A.Š.říjen 2015AnoAnoUV06102015ikona vlajka
R.M.říjen 2015AnoAnoUV07102015
T.K.říjen 2015AnoAnoUV08102015
M.V.říjen 2015NeNe
D.Š.říjen 2015NeNe
T.D.říjen 2015NeNe
M.H.říjen 2015NeNe
J.G..červenec 2016AnoAnoUV09062016
D.S.červenec 2016NeNe
P.T.červenec 2016AnoAnoUV10062016
D.H.červenec 2016NeNeikona vlajka
M.K.červenec 2016AnoAnoUV11062016
M.H.červenec 2016AnoAnoUV12062016
J.K.červenec 2016NeNe
M.H.duben 2017AnoAnoUV13042017
M.B.duben 2017AnoAnoUV14042017
Y.T.duben 2017AnoAnoUV15042017
R.H.duben 2017NeNeikona vlajka
F.H.duben 2017Ne Neikona vlajka
F.T.duben 2017NeNe
S.B.září 2017AnoAnoUV16092017
P.Š.září 2017AnoAnoUV18092017
P.P.září 2017AnoAnoUV17092017
L.K.září 2017NeNe
H.U.září 2017NeNe
H.U.duben 2018AnoAnoUV18042018
M.S.duben 2018AnoAnoUV17042018
F.T.duben 2018AnoAnoUV16042018
P.Š.duben 2018NeNe
R.H.duben 2018NeNeikona vlajka
I.M.duben 2018NeNeikona vlajka
F.H.duben 2018NeNeikona vlajka
B.N.duben 2019AnoAnoUV22042019
E.P.duben 2019AnoAnoUV23042019
T.D.duben 2019AnoAnoUV24042019
L.M.duben 2019AnoAnoUV25042019
A.Z.duben 2019NeNe
G.S.duben 2019NeNe
D.H.duben 2019NeNe
P.V.duben 2019NeNe